DORE IKINTU CYOROHEJE CYANE UMUKOBWA AKORA AKABASHA KUGIRA MUNDA HATO NDETSE AMABUNO YE AKABA MANINI.

  • by

Uyu ni umwambaro umukobwa yambara ugatuma inda nini n’ibinyenyanza byose bigenda ukamuha taille nziza ndetse n’amabuno manini. Uyu mwambaro iyo uwambaye, imyenda yari yarabaye mito ikanga kugukwira yose ibasha kugukwira kuko uwo mwambaro urafatira cyane kandi iyo uwambaye imbere mu muyindi myambaro ntamuntu ubasha kubimenya ahubwo abakureba bose babona wananutse. Uyu mwambaro iyo umukobwa akomeje kuwambara nyuma y’iminsi mike arananuka bigatuma agira munda zero amabuno akaba manini agatera nk’igisabo niyo yaba atawambaye. Iyi video irabikwereka neza uko bikorwa. Uyu mwambaro urahendutse cyane, iyo uwukeneye usura urubuga www.lia-shop.com maze bakawukuzanira iwawe ukabishyura cyane.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *